ĐẠI DƯƠNG LASTEN

ĐẠI DƯƠNG LASTEN

Ở Phần Lan bạn có thể thấy các quần đảo tuyệt đẹp với rất nhiều hòn đảo nhỏ, lến đến 180,000 đảo. Dựa trên mô típ bờ vịnh xinh đẹp ở những hòn đảo nhỏ của Phân Lan, hồ banh cực lớn đã được tạo ra.

 

Điểm mạnh:

  •  Năng lực kết nối
  • Năng lực phán đoán
  • Năng lực trò chuyện

Tuyến xe bus


Chi tiết

Thương hiệu