TRÒ CHƠI NHẬP VAI

TRÒ CHƠI NHẬP VAI

Có rất nhiều nghề nghiệp mà bé có thể thử đóng vai. Mặc đồng phục, hóa thân thành nhân viên nhà hàng, chú lính cứu hỏa, cảnh sát và bác sĩ,... Góp phần tạo nên tính xã hội ở trẻ. 

 

Điểm mạnh:

  • Tăng cường khả năng giao tiếp
  • Tăng tương tác, mối liên kết giữa trẻ và ba mẹ
  • Định hình các khái niệm xã hội

Tuyến xe bus


Chi tiết

Thương hiệu