CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA AFVN

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA AFVN Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam (“AFVN”) xử lý (thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy cũng như thực hiện các hành động khác có liên quan) dữ liệu cá nhân liên quan đến khách hàng, đối tác kinh doanh, người lao động và ứng viên của AFVN (gọi chung là “Chủ Thể Dữ Liệu”). 
AFVN luôn nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và tuân thủ pháp luật. Trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này, AFVN mô tả lý do và cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. AFVN xử lý dữ liệu cá nhân tuân thủ theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định có liên quan (“Nghị Định Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân” / “NĐBVDLCN”). Với tư cách là “Bên Kiểm Soát Dữ Liệu”, AFVN xác định mục đích và phương pháp xử lý dữ liệu cá nhân và có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn cũng như hỗ trợ bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn hoặc của các cá nhân khác, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của trẻ em. 
Dựa trên Chính Sách Quyền Riêng Tư này, bạn có quyền đưa ra ý định của mình đối với quy trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Ngoại trừ các trường hợp được pháp luật hiện hành cho phép, AFVN không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của bạn. Trong trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu là trẻ em dưới bảy (7) tuổi, thì phải có sự đồng ý từ cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ. Trong trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu là trẻ em từ bảy (7) tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý từ trẻ em và cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ. 
Nếu AFVN phát hiện ra trường hợp trẻ em đã cung cấp cho AFVN dữ liệu cá nhân của mình mà không có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ, AFVN sẽ ngay lập tức xóa dữ liệu cá nhân khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha, mẹ hoặc người giám hộ và biết rằng con bạn đã cung cấp cho AFVN dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với AFVN để AFVN có thể thực hiện các hành động cần thiết (địa chỉ liên hệ có trong phần 8 của tài liệu này).
 1. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân 
1.1 AFVN xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng cho các mục đích sau (“Mục Đích”) 
・ Liên hệ, liên lạc hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ thuộc bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của AEON Fantasy Việt Nam. 
・ Cung cấp cho khách hàng thông tin liên tục về các sự kiện và chương trình, sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi đặc biệt, phiếu giảm giá, thông tin cập nhật và khuyến mãi của AEON Fantasy Việt Nam. 
・ Đáp ứng yêu cầu của khách hàng (ví dụ: đáp ứng các ưu đãi đặc biệt, phiếu mua hàng, thanh toán, dịch vụ bảo trì, v.v.). 
・ Theo dõi việc sử dụng các dịch vụ hoặc giao dịch theo các đơn đặt hàng của khách hàng. 
・ Phát triển và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ để nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ của chúng tôi. 
・ Bảo vệ sự an toàn và an ninh của khách hàng. 
・ Xác minh danh tính và ngăn chặn hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp khác. 
・ Giải quyết các thắc mắc và khiếu nại. 
・ Quảng bá dịch vụ của AEON Fantasy Vietnam trên Facebook, Instagram và kênh Tiktok. 
1.2 AFVN xử lý dữ liệu cá nhân của các đối tác kinh doanh cho các mục đích sau. 
・ Việc hợp tác, đàm phán kinh doanh và giao tiếp trong kinh doanh. 
・ Việc ký kết hợp đồng và các tài liệu khác. 
・ Việc quản lý an ninh. 
1.3 AFVN xử lý dữ liệu cá nhân của người lao động và ứng viên cho các mục đích sau. 
・ Các mục đích tuyển dụng và quản lý lao động nhân sự. 
・ Các thủ tục hành chính như trả lương và thưởng, cung cấp các lợi ích và phúc lợi, v.v. 
1.4 AFVN sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi các Mục Đích nêu trên. 
Xin lưu ý rằng AFVN có thể không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc cung cấp dịch vụ của chúng tôi một cách hiệu quả nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của mình. 
1.5 Về nguyên tắc, AFVN không xử lý dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn. 
Tuy nhiên, trong các trường hợp sau theo quy định tại NĐBVDLCN, dữ liệu cá nhân có thể được xử lý mà không cần sự đồng ý của bạn. 
Tuy nhiên, với điều kiện là bất kỳ và tất cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm sẽ chỉ được xử lý khi bạn đồng ý rõ ràng, hoặc trong trường hợp áp dụng các yêu cầu ngoại lệ theo NĐBVDLCN. 
(1) Để ngăn chặn hoặc dập tắt mối nguy hiểm đối với tính mạng, cơ thể hoặc sức khỏe của một người hoặc những người khác trong tình huống khẩn cấp.
 (2) Để thực hiện hợp đồng mà Chủ Thể Dữ Liệu là một bên hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của chủ thể trước khi ký hợp đồng. 
(3) Để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý dữ liệu cá nhân trong trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ về đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật. 
(4) Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Chủ Thể Dữ Liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. 
(5) Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành. 
(6) Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật mà AFVN phải tuân theo. 
2. Dữ liệu cá nhân được AFVN xử lý 
2.1. AFVN xử lý dữ liệu cá nhân sau đây của khách hàng. 
・ Thông tin cá nhân liên quan đến dịch vụ của chúng tôi bao gồm họ, chữ đệm, tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có), tuổi, ngày, tháng, năm sinh, số điện thoại, địa chỉ email, số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân. 
・ Thông tin tài chính và giao dịch như tài khoản ngân hàng. 
・ Thông tin về mối quan hệ gia đình của cá nhân (cha mẹ, con cái). 
・ Thông tin truyền thông xã hội công khai bao gồm tên hoặc tài khoản trên ứng dụng thông qua kênh kỹ thuật số, ví dụ: Facebook, Tiktok, YouTube hoặc Instagram. 
・ Bản ghi âm các cuộc hội thoại, hình ảnh và video ghi bằng camera quan sát. 
・ Hình ảnh cá nhân chụp khi chơi tại sân chơi AEON Fantasy Việt Nam. 
2.2. AFVN xử lý dữ liệu cá nhân sau đây của các đối tác kinh doanh. 
・ Thông tin cá nhân liên quan đến dịch vụ của chúng tôi bao gồm họ, chữ đệm, tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có), tuổi, ngày, tháng, năm sinh, số điện thoại, địa chỉ email, số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân. 
・ Thông tin tài chính và giao dịch như tài khoản ngân hàng. 
2.3. AFVN xử lý dữ liệu cá nhân sau đây của người lao động và ứng viên. 
・ Thông tin cá nhân liên quan đến thủ tục hành chính và việc quản lý nguồn nhân lực của chúng tôi bao gồm họ, chữ đệm, tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có), tuổi, ngày, tháng, năm sinh, ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích, giới tính, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin in trên thẻ căn cước công dân và hộ chiếu, số định danh cá nhân, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế, tình trạng hôn nhân, thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái), hình ảnh của cá nhân. 
・ Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ. 
・ Thông tin công việc như quá trình làm việc, trình độ học vấn, vị trí làm việc, tình trạng nghề nghiệp. 
・ Thông tin tài chính và giao dịch như tài khoản ngân hàng. 
・ Dữ liệu cá nhân nhạy cảm bao gồm dấu vân tay, tôn giáo, chủng tộc/dân tộc, thực thi lệnh cảnh sát/pháp luật và/hoặc quyết định tòa án/báo cáo/điều tra và/hoặc hồ sơ tội phạm, hồ sơ/chẩn đoán y tế và sức khỏe, tình trạng khuyết tật. Lưu ý: Trong trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm, AFVN sẽ thông báo cho Chủ Thể Dữ Liệu rằng dữ liệu cần xử lý là dữ liệu cá nhân nhạy cảm. 
3. Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân 
3.1. AFVN có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân cho người hoặc pháp nhân như được nêu dưới đây. 
* Công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ của AFVN. AFVN có trách nhiệm giám sát các chủ thể này để giữ bí mật dữ liệu cá nhân, thực hiện đầy đủ các biện pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng dữ liệu cá nhân trong phạm vi Mục Đích của chúng tôi. 
* Các cơ quan có thẩm quyền như Chính phủ, tòa án và các cơ quan chức năng khác trong trường hợp được pháp luật cho phép. 
3.2. Về nguyên tắc, AFVN không tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bên khác ngoài lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho AEON Fantasy Co., LTD, công ty mẹ của AFVN, tại Nhật Bản. Xin lưu ý rằng dữ liệu được tiết lộ sang Nhật Bản được bảo vệ theo luật pháp của Nhật Bản. Tại một quốc gia bên ngoài Việt Nam, mức độ bảo vệ tương tự như được quy định trong NĐBVDLCN có thể không được đảm bảo mật thiết. Trong trường hợp đó, AFVN sẽ lập và lưu trữ hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân kể từ thời điểm bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân và thực hiện các biện pháp quản lý bảo mật cần thiết theo yêu cầu của NĐBVDLCN. 
4. Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân 
4.1. AFVN thiết lập thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân được thu thập như bên dưới. AFVN lưu trữ dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành Mục Đích được liệt kê trong phần 
1. AFVN sẽ hủy dữ liệu cá nhân đã qua thời gian lưu trữ. Không tính đến các quy định trên đây, xin lưu ý rằng AFVN có thể giữ lại dữ liệu cá nhân sau thời gian lưu trữ trong trường hợp pháp luật yêu cầu. 
・ Tên và số điện thoại: được thu thập tại các cửa hàng của chúng tôi sẽ được lưu trữ trong 6 tháng kể từ thời điểm thu thập ・ Tên, số điện thoại, địa chỉ email, v.v. được thu thập trên mạng xã hội (Facebook Messenger, Instagram, Zalo, Email…) sẽ được lưu trữ trong 1 năm kể từ thời điểm thu thập. 
4.2. Đối với dữ liệu cá nhân khác, AFVN thiết lập khoảng thời gian lưu giữ khi cần theo pháp luật hiện hành, yêu cầu kế toán, nhu cầu kinh doanh, bản chất của dữ liệu cá nhân và mục đích lưu trữ. 
5. Quyền của Chủ Thể Dữ Liệu Chủ Thể Dữ Liệu có các quyền như dưới đây. Với tư cách là Chủ Thể Dữ Liệu, bạn có thể thực hiện các quyền này bằng cách liên hệ theo địa chỉ tại phần 8 khi cần thiết. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể thực hiện các quyền này nếu dữ liệu cá nhân có liên quan đến chính bạn. 
5.1. Quyền được thông báo rằng dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý bởi AFVN. 
5.2. Quyền đồng ý cho AFVN xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. 
5.3. Quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn để xem xét, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn. 
5.4. Quyền rút lại sự đồng ý cho phép AFVN xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Việc rút lại sự đồng ý này sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng và tiết lộ mà AFVN đã thực hiện trước khi rút lại. 
5.5. Quyền xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau: 
(1) Trong trường hợp bạn không còn thấy dữ liệu cần thiết cho Mục Đích mà dữ liệu được thu thập theo sự đồng ý của bạn và bạn chấp nhận mọi thiệt hại có thể xảy ra do việc xóa dữ liệu; 
(2) Trong trường hợp bạn rút lại sự đồng ý của mình;
(3) Trong trường hợp bạn phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình và AFVN không có lý do chính đáng để tiếp tục xử lý; (4) Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý cho các mục đích khác với Mục Đích mà bạn đồng ý hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là vi phạm quy định của pháp luật; 
(5) Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa theo quy định của pháp luật. 
5.6. Quyền yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà không xóa dữ liệu cá nhân liên quan của bạn. 
5.7. Quyền được cung cấp dữ liệu cá nhân của mình bằng cách yêu cầu AFVN cung cấp dữ liệu cá nhân của mình. 
5.8. Quyền phản đối AFVN xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo và tiếp thị.
 5.9. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đến cơ quan có thẩm quyền nếu AFVN vi phạm hoặc không tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 
5.10. Quyền yêu cầu AFVN bồi thường thiệt hại khi có hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.
5.11. Quyền tự bảo vệ hoặc yêu cầu các tổ chức có liên quan hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 
6. Nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu Với tư cách là Chủ Thể Dữ Liệu, bạn sẽ có các nghĩa vụ dưới đây đối với dữ liệu cá nhân của mình: 
6.1. Nghĩa vụ tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình. 
6.2. Nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác. 
6.3. Nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và chính xác dữ liệu cá nhân của bạn sau khi đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân. 
6.4. Nghĩa vụ tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân. 
6.5. Nghĩa vụ thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định này. 
7. Sửa đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư AFVN có thể sửa đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư này để tuân thủ luật pháp nghiêm ngặt hơn và sẽ thông báo về việc sửa đổi đó trên trang web này trong thời gian sớm nhất. 
8. Liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách Quyền Riêng Tư này hoặc muốn thực hiện các quyền của mình được quy định trong phần 5, vui lòng gửi yêu cầu của bạn tới: Bên Kiểm Soát Dữ Liệu: Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam Tầng 5, Tòa nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam. Email: hq@aeonfantasy.vn

 

Tuyến xe bus


Chi tiết

Thương hiệu