PHÒNG BONG BÓNG NHẢY MÚA

PHÒNG BONG BÓNG NHẢY MÚA

Là căn phòng bong bóng nhiều màu sắc bay bồng bềnh trong không trung. Cảnh tưởng trông giống như bong bóng có phép màu giúp nâng cao năng lực tưởng tượng của trẻ.

 

Điểm mạnh:

  • Năng lực sáng tạo
  • Năng lực kết nối
  • Năng lực phán đoán

Tuyến xe bus


Chi tiết

Thương hiệu