CẦU TRƯỢT KỲ DIỆU

CẦU TRƯỢT KỲ DIỆU

Cầu trượt kỳ diệu này sẽ thay đổi hoa văn mỗi khi trượt xuống. VIệc suy nghĩ "điều gì đã tác động, hiệu ứng nào sẽ xảy ra đây". Giúp khơi dậy lòng hiếu kỳ và nuôi dưỡng khả năng suy nghĩ của trẻ.

 

Điểm mạnh:

  • Năng lực kết nối
  • Năng lực phán đoán

Tuyến xe bus


Chi tiết

Thương hiệu