Molly fantasy là một thế giới đầy tiếng cười và niềm vui cho các gia đình. Các máy trò chơi tương thích với tất cả, tạo ra một sân chơi vượt thời gian để trẻ em, cha mẹ và ông bà chia sẻ với nhau. Chơi vui vẻ, nơi vui vẻ sẽ nhen nhóm và thắt chặt mối quan hệ giữa các gia đình.