Trải nghiệm ngoại khóa cùng kidzooona

Trải nghiệm ngoại khóa cùng kidzooona

⭐️ Các cô luôn lo sợ về các hoạt động bên ngoài không đảm bảo an toàn, e ngại về việc bé đông nhưng giáo viên ít, không đảm bảo giữ trông bé?

✨ Các cô giáo yên tâm về các vấn đề trên nha. Vì đã có kidzooona lo các khoảng này. kidzooona sẽ cũng cô giáo dẫn bé từ xe lên đến khu vui chơi, sẽ phụ các cô trông nom các bé trong suốt quá trình chơi, sẽ phụ trách quản trò và tạo ra các chương trình cho bé.

✨ Các cô hãy yên tâm vì kidzooona là một khu vui chơi an toàn và đảm bảo, chính sách khách đoàn hấp dẫn để tạo cơ hội tất cả các bé đều có thể tham gia.

---

KIDZOOONA MOLLYFANTASY

🌻 Instagram: https://www.instagram.com/kidzooona.vietnam/

🌻 Website: https://aeonfantasy.com.vn/

🌻 Tiktok: https://www.tiktok.com/@kidzooonavn?lang=vi-VN

🌻 Các chi nhánh: https://aeonfantasy.com.vn/pages/danh-sach-cua-hang

← Bài trước Bài sau →

Thương hiệu